woensdag 23 mei 2007

Getallen over seksueel misbruik

Tijdens onze laatste bijeenkomst hebben we weinig aandacht gegeven aan seksueel misbuik. Omdat seksueel misbruik vaak voorkomt en bijna even vaak onbesproken blijft, wil ik hier toch aandacht aan geven.

Wat verstaan we onder seksueel misbruik
Onder seksueel misbruik van kinderen verstaan we seksuele contacten van (jong) volwassenen met kinderen jonger dan 16 jaar, die plaatsvinden tegen de zin van het kind of zonder dat het kind deze contacten kan weigeren.

Verschillen tussen jongens en meisjes
De meest voorkomende leeftijd waarop kindermisbruik voorkomt, ligt tussen de acht en twaalf jaar. Het blijkt dat bijna 40% van de vrouwen vóór het zestiende levensjaar een of meer ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad. 10% van de mannen heeft ooit in zijn leven met matig tot ernstig seksueel misbruik te maken gehad.

Ernst van het misbruik
Verschillende onderzoeken komen op hetzelfde beeld uit over het verleden van vrouwen en seksueel misbruik. 7% Is ooit zeer ernstig seksueel misbruik of geweld heeft meegemaakt (penetratie of pogingen daartoe), 5% matig misbruik heeft meegemaakt (bijvoorbeeld iemand moeten masturberen) en 16% te maken heeft gehad met minder ernstig misbruik (betast worden boven of onder de kleding).

Hulpvragen
Van alle mensen die seksueel misbruikt zijn, is 2/3 vrouw en 1/3 man. Het gebruik van gespecialiseerde hulpverlening gebruik laat nog een ander beeld zien. Slechts een op de 1/10 cliënten is man.

Seksueel misbruik wordt vaak niet besproken door volwassenen, laat staan dat kinderen zich veilig genoeg voelen om hier over te delen. Jongens blijken nog minder vaak dan meisjes hulp te zoeken naar aanleiding van seksueel misbruik.

Jos Frenken heeft in een beknopt stuk Strafbare seksualiteit en seksueel deviant gedrag: definities en prevalenties onder andere veel getallen geven over hoe vaak seksueel misbuik voorkomt.

Geen opmerkingen: