zaterdag 19 mei 2007

‘Ingrijpen in gezin meer geaccepteerd’

Het aantal pleegkinderen groeit harder dan het aantal pleegouders. Pleegzorg Nederland wil dat minister Rouvoet van Jeugd en Gezin de tijdelijke extra subsidie omzet in structureel geld. De groeiende maatschappelijke vraag om ‘weer beter voor kinderen te zorgen,’ heeft een prijskaartje volgens René de Bot van Pleegzorg Nederland.

Door Carolien Stam - ‘We zijn meer bezorgd of het goed gaat met onze jeugd dan voorheen,’ zegt René de Bot, directeur van Flexus Pleegzorg in Rotterdam en woordvoerder van Pleegzorg Nederland. De landelijke koepelorganisatie constateert dat de toename van het aantal pleegkinderen harder groeit dan het aantal nieuwe pleegouders. Er is structureel geld nodig.

Succesvolle campagne
De wervingscampagne ‘Wij zoeken nog een hart met wat ruimte’ heeft het afgelopen jaar verassend veel nieuwe pleegouders opgeleverd: zo’n 2950 aspirant-pleegouders hebben zich aangemeld. Het succes is volgens René de Bot vooral te wijten aan de campagnevorm. ‘Wij hebben gebruik gemaakt van commerciële bureaus die tandpasta en wasmiddelen op de markt zetten. De campagne is geënt op principes van het bedrijfsleven om zo effectief mogelijk de mensen te benaderen.’

Structurele hulpvraag
Ondanks de toestroom van pleegouders, groeit het aantal pleegkinderen nog harder. De groeiende hulpvraag is structureel. Dat komt enerzijds door grotere maatschappelijke aandacht voor jeugdzorg met meer pleegkinderen als gevolg en anderzijds door een snellere stijging van het aantal – jonge – kinderen met ernstige problemen.

Sneller ingrijpen
De Bot: ‘Jeugdzorgers zitten er meer bovenop en grijpen eerder sneller in, dan te laat.’ Vroegtijdig ingrijpen is ook weer maatschappelijk acceptabel, ‘We hebben te veel last van overlastgevende schoffies. De tolerantie van vroeger kent zijn grens.’

Prijskaartje
‘Aan de grotere vraag naar hulp hangt een prijskaartje,’ zegt De Bot. Het extra geld dat de vorige staatssecretaris Ross ter beschikking stelde, heeft een uitbreiding van de pleegzorgcapaciteit met ruim 1200 plaatsen opgeleverd. Daarmee is overigens de wachtlijst niet helemaal opgelost, zoals Ross wilde, maar teruggebracht van 985 naar 672 kinderen – die langer dan negen weken op de wachtlijst staan.

Tijdelijke financiering
De helft van de nieuwe plaatsen is slechts tijdelijk door Ross gefinancierd. Pleegzorg Nederland wil nu dat ook voor die ruim 550 pleegzorgplaatsen een structurele financiering komt. Het gaat dan om vergoeding voor de pleegouders plus wervingskosten en de begeleiding van de pleegkinderen.

Slimme besteding
Iedereen in de jeugdzorg vraagt structureel geld om de capaciteit uit te breiden, erkent Pleegzorg-directeur René de Bot. ‘De vraag is hoe je dat geld zo slim mogelijk kunt besteden. Pleegzorg is relatief goedkoop, omdat we werken met vrijwillige pleegouders tegen een vrij lage vergoeding.’ Zorgwelzijn

Geen opmerkingen: