maandag 21 mei 2007

Kinderen helpen bij verdriet en verlies

Orthopedagoge Annet Weijers beschrijft in haar artikel Kinderen en rouw hoe kinderen in hun rouwproces begeleid kunnen worden. Ze maakt duidelijk dat een kind eerst moet realiseren wat het verlies betekent en dient te begrijpen wat er is gebeurd. Daarna zal het kind de pijn van het verlies ervaren, verwerken en accepteren. Vervolgens zal het zich moeten aanpassen aan een veranderde omgeving. Tenslotte moet het investeren in nieuwe relaties, leren nieuwe banden aan te gaan en over de toekomst na te denken.
Het gebruik van een methafoor, een beeldspraak, vind ik heel bijzonder en een goede werkzaam middel. Het is een mooi middel om kinderen te helpen hun gevoelens te verwoorden en er uitdrukking aan te geven.

Geen opmerkingen: