zondag 20 mei 2007

Wachtlijsten jeugdzorg groeien

De jeugdzorg verkeert opnieuw in crisis. Nadat de wachtlijsten begin dit jaar leken te zijn weggewerkt, groeien ze nu zo snel dat eind dit jaar vijfduizend jongeren langer dan negen weken moeten wachten op geschikte hulp. Dit blijkt uit cijfers van de MO Groep, de werkgeversorganisatie voor jeugdzorg.

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin is verontrust, maar wil pas inhoudelijk reageren als hij beschikt over de officiële cijfers. Hij heeft de provincies verzocht zo snel mogelijk met die cijfers te komen. Als ook daaruit blijkt dat de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn gegroeid, neemt de minister maatregelen. Volgens zijn woordvoerder komt Rouvoet nog deze maand met een voorstel.

De MO Groep eist op korte termijn meer geld. Dit jaar zou bovenop de 40 miljoen euro die het kabinet nu al extra investeert, nog eens 103 miljoen euro vrij moeten worden gemaakt om de wachtlijsten aan te pakken. Daarna is jaarlijks 83 miljoen euro extra nodig.

Begin vorig jaar wachtten vijfduizend jongeren op hulp. Het kabinet investeerde eenmalig 100 miljoen euro om de wachtlijsten te doen verdwijnen. Toenmalig staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) zei op te stappen als het probleem niet voor eind 2006 was opgelost. Op 1 januari 2007 wachtten slechts 283 jongeren.

Voorzitter Hans Nieukerke van de MO Groep zegt dat nu 1600 jongeren op een wachtlijst staan. ‘We luiden daarom de noodklok. Vier maanden nadat de wachtlijsten bijna waren opgelost, moeten nu 700 kinderen wachten op ambulante zorg, staan 525 kinderen in de rij voor een plekje in een tehuis, zijn 200 kinderen aangemeld voor pleegzorg en hebben 170 kinderen dagbehandeling nodig.’

Hiervoor zijn drie redenen. Vorig jaar konden dankzij de extra injectie van 100 miljoen euro tijdelijk meer jongeren worden geholpen. Nu zijn deze projecten stopgezet. Daarnaast groeit de behoefte aan jeugdzorg met 10 procent per jaar. Ten slotte hebben jongeren langer hulp nodig, waardoor weinig plaatsen vrijkomen.

GroenLinks-Kamerlid Dibi wil Rouvoet in een spoeddebat vragen om jaarlijks 60 miljoen euro extra te investeren. ‘We hebben hierover om de zoveel tijd een debat. Er moet gewoon een eind komen aan de wachtlijsten. Ik vind dat Rouvoet, net als zijn voorganger, hieraan zijn politieke lot moet verbinden.’

Kant, Kamerlid voor de SP, roept de minister vandaag al naar de Kamer. Ook zij vindt dat er geld bij moet, minstens even veel als vorig jaar. ‘Je kunt niet eenmalig veel geld uitgeven, en denken dat daarmee het probleem is opgelost. De wachtlijsten moeten nu structureel worden aangepakt.’

VVD-Kamerlid Verdonk vindt dat Rouvoet snel met concrete maatregelen moet komen. ‘Het wordt tijd. Hij heeft er nu bijna honderd dagen over nagedacht’. Verdonk vindt dat efficiënter moet worden gewerkt, maar dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de capaciteit in de jeugdzorg te vergroten.

Çörüz (CDA) wil eerst nader onderzoek: ‘Er zijn wachtenden, en hup, Den Haag moet de portemonnee weer trekken. Dat lijkt mij niet de bedoeling. Ik wil eerst weten hoe het nu al weer zo ver heeft kunnen komen. Wat is precies met die 100 miljoen gedaan? Wat doet de sector zelf aan het probleem?’

Ook PvdA-parlementariër Bouchibti wil weten hoe de wachtlijsten zo snel konden groeien, voordat ze Rouvoet om meer geld vraagt. Bouchibti wijst op het regeerakkoord, waarin staat dat de wachtlijsten in de jeugdzorg zullen worden weggewerkt. ‘Daaraan zal ik de minister houden.’

de Volkskrant

Geen opmerkingen: