zaterdag 19 mei 2007

Pleegzorg vreest toename wachtlijst

Gezien de groei van de pleegzorg en de maximale bezetting van de huidige pleegzorgplaatsen voorziet Pleegzorg Nederland de komende maanden een forse toename van de wachtlijsten.

Om dit te voorkomen wil de organisatie dat de 550 door tijdelijke subsidie gefinancierde opvangplaatsen structureel betaald worden. Dit staat in het rapport dat Pleegzorg Nederland zaterdag heeft aangeboden aan minister André Rouvoet van Jeugd en Gezin. Mede door de subsidie uit het 'aanvalsplan wachtlijsten 2006' is het aantal 'wachtplaatsen' afgelopen jaar afgenomen van 985 tot 672. Dit zijn kinderen die langer dan negen weken op een plaatsing wachten.

In totaal zijn vorig jaar 7447 nieuwe plaatsingen bij pleegouders gerealiseerd. Het totale aantal kinderen dat in een pleeggezin zat, is in 2006 toegenomen van 12.042 op 1 januari tot 19.461 op 31 december. Dit komt mede doordat kinderen gemiddeld een kortere periode pleegzorg krijgen.

Dankzij de campagne 'Wij zoeken nog een hart met wat ruimte' is de belangstelling voor pleegzorg toegenomen. Zeker 2950 mensen hebben zich aangemeld als aspirant-pleegouder. Dat ligt ruim boven de campagnedoelstelling.

2.081 pleegouders zijn gestopt. De helft daarvan stopte omdat ze zorgden voor kinderen van familie. Die kinderen hadden geen pleegzorg meer nodig.

Geen opmerkingen: