zaterdag 19 mei 2007

Wachtlijst pleegzorg verdubbeld

Sittard - Het aantal Limburgse kinderen dat wacht op plaatsing in een pleeggezin is sinds 1 januari verdubbeld. Daarmee is het succes van een vorig jaar door toenmalig staatssecretaris Ross ingezette aanval op de wachtlijsten alweer tenietgedaan. De provinciale jeugdzorginstellingen Xonar en Rubicon luiden de noodklok en vragen structureel extra geld.
Stonden er begin 2007, dankzij eenmalige investeringen, provinciebreed nog maar 29 kinderen in de rij, op 1 april ware ner dat, volgens cijfers van Xonar en Rubicon alweer 62. Van hen hadden er 23, volgens de 'negen weken-norm' van Ross, al lang geplaatst moeten worden.
Als verantwoordelijk minister Rouvout van Jeugd en Gezin niet snel extra geld uittrekt voor de pleegzorg, dreigt opnieuw een forse groei van de wachtlijsten. Dagblad De Limburger

Geen opmerkingen: